ความคืบหน้าโครงการ

image


ห้อง Fitness

Update | 23 August 2021

อาคาร B

100% Complete (success)

image


ห้อง Fitness

Update | 23 August 2021

อาคาร B

100% Complete (success)

image


พื้นที่จอดรถภายในโครงการ

Update | 23 August 2021

อาคาร A , B

100% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 23 August 2021

อาคาร A , B

100% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 23 August 2021

อาคาร A , B

100% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 23 August 2021

อาคาร A , B

100% Complete (success)

image


พื้นที่จอดรถภายในโครงการ

Update | 23 June 2021

อาคาร A , B

95% Complete (success)

image


พื้นที่จอดรถภายในโครงการ

Update | 23 June 2021

อาคาร A , B

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 32 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 32 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 32 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 32 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 26 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 26 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 26 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 26 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้องตัวอย่างขนาด 26 ตารางเมตร

Update | 23 June 2021

อาคาร A

95% Complete (success)

image


ห้อง Fitness

Update | 1ุ6 June 2021

อาคาร B

95% Complete (success)

image


งานทาสีผนังโถงทางเดิน

Update | 1ุ6 June 2021

อาคาร A , B

95% Complete (success)

image


งานตรวจสอบระบบแสงสว่าง

Update | 1 June 2021

อาคาร A

90% Complete (success)

image


งานตรวจสอบระบบแสงสว่าง

Update | 1 June 2021

อาคาร A

90% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 25 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 25 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


ภาพบรรยากาศโครงการ

Update | 25 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


ห้อง Fitness

Update | 25 May 2021

อาคาร B

85% Complete (success)

image


งานตรวจสอบระบบไฟเเสงสว่างบรรไดหนีไฟ

Update | 25 May 2021

อาคาร B

85% Complete (success)

image


งานตรวจสอบระบบไฟเเสงสว่างบรรไดหนีไฟ

Update | 25 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานเช็คระบบไฟฟ้าโถงหน้าลิฟท์

Update | 18 May 2021

อาคาร B

85% Complete (success)

image


งานติดตั้งประตูโถงหน้าลิฟท์

Update | 18 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานปลูกต้นไม้ปรับทัศนียภาพรอบโครงการ

Update | 18 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


งานปลูกต้นไม้ปรับทัศนียภาพรอบโครงการ

Update | 18 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


งานปลูกต้นไม้ปรับทัศนียภาพรอบโครงการ

Update | 18 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 11 May 2021

อาคาร A , ฺฺB

85% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 11 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 11 May 2021

อาคาร A , B

85% Complete (success)

image


งานติดสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานติดสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานปูพื้นกระเบื้องยาง

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานปูพื้นกระเบื้องยาง

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง

Update | 11 May 2021

อาคาร A

85% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 March 2021

อาคาร A , B

80% Complete (success)

image


งานรื้นเครนปรับทัศนียภาพโครงการ

Update | 9 March 2021

อาคาร A , B

80% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องใต้อาคาร B

Update | 9 March 2021

อาคาร B

80% Complete (success)

image


งานเทปูนใต้อาคาร B

Update | 9 March 2021

อาคาร B

80% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 11 February 2021

อาคาร A , B

75% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 11 February 2021

อาคาร A , B

ึ75% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้อง Bezen ทางเข้าโครงการ

Update | 11 February 2021

บริเวณหน้าโครงการ

75% Complete (success)

image


งานติดตั้งบานกระทุ้งบริเวณบันไดทางเดิน

Update | 11 February 2021

อาคาร B

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งลิทฟ์

Update | 11 February 2021

อาคาร B

ึ70% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องทางเดิน ชั้น 2-3

Update | 11 February 2021

อาคาร B

ึ70% Complete (success)

image


งานทาสีผนังภายนอก

Update | 11 February 2021

อาคาร B

ึ70% Complete (success)

image


งานพ่นฉนวนกันความร้อน PU Foam

Update | 11 February 2021

อาคาร A

75% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟทางเดิน

Update | 11 February 2021

อาคาร A

ึ75% Complete (success)

image


งานติดตั้งบานประตูหนีไฟ

Update | 11 February 2021

อาคาร A

75% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องทางเดิน ชั้น 5-8

Update | 11 February 2021

อาคาร A

ึ75% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 23 January 2021

อาคาร A , B

75% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 23 January 2021

อาคาร A , B

75% Complete (success)

image


งานเทถนนหน้าโครงการและก่อกำเเพงรั้ว

Update | 23 January 2021

อาคาร A , B

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งกระจกและราวกันตก ชั้น 2-8

Update | 23 January 2021

อาคาร B

ึ70% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 6 January 2021

อาคาร A , B

ึ70% Complete (success)

image


งานเทถนนหน้าโครงการ

Update | 6 January 2021

อาคาร A , B

ึ70% Complete (success)

image


งานก่ออิฐกั้นผนังห้องพื้นที่ส่วนกลาง

Update | 6 January 2021

อาคาร B

60% Complete (success)

image


งานติดขอบบัวหน้าอาคาร

Update | 6 January 2021

อาคาร B

60% Complete (success)

image


งานรื้อนั่งร้าน

Update | 30 December 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งราวกันตก

Update | 30 December 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 17 December 2020

อาคาร A , B

ึ70% Complete (success)

image


งานฉาบผนังภายในห้องครบ 8 ชั้น

Update | 17 December 2020

อาคาร B

60% Complete (success)

image


งานเทพื้นถนนบริเวณหน้าอาคาร

Update | 17 December 2020

อาคาร A , B

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งกรอบอลูมิเนียม กระจก และประตูบานเลื่อน ชั้น 1-6

Update | 17 December 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานทาสีผนังภายนอก

Update | 10 December 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานฉาบผนังภายนอก

Update | 11 November 2020

อาคาร B

60% Complete (success)

image


งานฉาบผนังภายนอก

Update | 11 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานเดินท่อไฟทางเดิน ชั้น 2

Update | 10 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานทาสีรองพื้นระเบียง ชั้น 2

Update | 6 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งบานประตู ชั้น 2-3

Update | 4 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งบานประตู ชั้น 2-3

Update | 4 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งวงกบประตู ชั้น 2-4

Update | 4 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งวงกบประตู ชั้น 2-4

Update | 4 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานติดตั้งลิฟท์

Update | 4 November 2020

อาคาร A

ึ70% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 8

Update | 21 October 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 7

Update | 21 October 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานทาสีรองพื้น ชั้น 6

Update | 21 October 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงห้อง ชั้น 3

Update | 21 October 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านทำท้องพื้นหลังคาลิฟท์

Update | 15 October 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานโครงสร้างครบ 8 ชั้น และ งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 7

Update | 5 October 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 8

Update | 5 October 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กกล่องเตรียมทำพื้น ชั้นดาดฟ้า

Update | 21 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 4

Update | 21 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานรื้อแบบเสาชั้น 8

Update | 18 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 8

Update | 18 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานเทพื้นชั้น 8

Update | 12 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กกล่องทำพื้น ชั้น 8

Update | 3 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทปูนผนังลิฟท์ ชั้น 7

Update | 2 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 7

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 5

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานสกิมท้องพื้นภายในห้อง ชั้น 2

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 31 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 4

Update | 31 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 3

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตเสาชั้น 7

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสาชั้น 7

Update | 27 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทพื้นชั้น 7

Update | 26 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 19 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 7

Update | 19 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กกล่องท้องพื้นชั้น 7

Update | 17 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 13 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 13 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานรื้อเเบบท้องพื้น ชั้น 6

Update | 13 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 5

Update | 13 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 11 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 11 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 11 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 11 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสา ชั้น 6

Update | 8 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสา ชั้น 6

Update | 8 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 4

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานลงเหล็กบันได ชั้น 3-4

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเข้าเเบบเสา ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเข้าเเบบเสา ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทเสาชั้น 8 รับดาดฟ้า

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทเสาชั้น 8 รับดาดฟ้า

Update | 14 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 July 2020

อาคาร A , B

50% Complete (success)

image


งานวางบล็อคไฟฟ้าพื้นชั้น 5

Update | 9 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 5

Update | 9 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานวางท่อประปาพื้นชั้น 8

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 8

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 4

Update | 9 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 2

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 7

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 18 May 2020

อาคาร A , B

30% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 2

Update | 18 May 2020

อาคาร B

20% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 5

Update | 18 May 2020

อาคาร A

30% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

Yensabaideecondo คอนโดใกล้สถานีสายสีเหลือง ลาดพร้าว 101 Yensabaidee Condo